Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng song song , . Trên có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên có 4điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là:

Cho hai đường thẳng song song d subscript 1,d subscript 2. Trên d subscript 1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d subscript 2   có 4điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là:

  1. 2 over 9

  2. 3 over 8

  3. 5 over 9

  4. 5 over 8

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón N 1 ​ có đỉnh S, chiều cao h. Một hình nón N 2 ​ có đỉnh là tâm của đáy N 1 ​ và có đáy là một thiết diện song song với đáy của N 1 ​ như hình vẽ. Khối nón N 2 ​ có thể tích lớn nhất khi ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG