Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng . Giả sử và . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng open parentheses alpha close parentheses. Giả sử a divided by divided by open parentheses alpha close parentheses và b divided by divided by open parentheses alpha close parentheses. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. a và b chéo nhau.

  2. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

  3. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau.

  4. a và b không có điểm chung.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Mệnh đề đúng là:a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

Đáp án đúng là B. 

Mệnh đề đúng là: a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD , tứ giác ABCD đáy là hình thang vuông tại A và B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Biết AB = 2CD = 2AD . Mệnh đề nào sau đây sai?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG