Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng: . Góc giữa hai đường thẳng này theo đơn vị đólà:

Cho hai đường thẳng: left parenthesis A subscript 1 right parenthesis colon x minus y minus 2 equals 0 comma space left parenthesis A subscript 2 right parenthesis colon square root of 3 x minus y minus 1 equals 0. Góc giữa hai đường thẳng này theo đơn vị đó là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian ,cho mặt cầu có phương trình: . Xác định tọa độ tâm và bán kính Rcủa mặt cầu :

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG