Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai mặt phẳng (p): x- 2y +2z +3 = 0, (Q): 2x + y + 2z - 7 = 0và điểm I(2;-1;-2). Phương.trình mặt phẳng ( ) vuông góc với (P), (Q) sao cho khoảng cách từ Iđến ( ) bằng là:

Cho hai mặt phẳng (p): x - 2y + 2z + 3 = 0, (Q): 2x + y + 2z - 7 = 0 và điểm I(2;-1;-2). Phương.trình mặt phẳng (alpha) vuông góc với (P), (Q) sao cho khoảng cách từ I đến (alpha) bằng square root of 65 là: 
 

  1. open parentheses alpha close parentheses colon space minus 6 x plus 2 y plus 5 z minus 41 equals 0

  2. open parentheses alpha close parentheses colon space minus 6 x plus y plus 5 z minus 65 equals 0

  3. open parentheses alpha close parentheses colon space 6 x minus y minus 5 z plus 89 equals 0

  4. open parentheses alpha close parentheses colon space 6 x minus y minus 5 z minus 65 equals 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng . Mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG