Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai mặt phẳng (P):x - 2y + 2z - 1 = 0, (Q): x + y - 2z + 1 = 0 và điểm I(1;1;-2). Phương trình mặt phẳng vuông góc với (P), (Q) sao cho khoảng cách từ I đến bằng là

Cho hai mặt phẳng (P):x - 2y + 2z - 1 = 0, (Q): x + y - 2z + 1 = 0 và điểm I(1;1;-2). Phương trình mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis vuông góc với (P), (Q) sao cho khoảng cách từ I đến left parenthesis alpha right parenthesis bằng square root of 29 là

  1. open parentheses alpha close parentheses colon space 2 x plus 4 y plus 3 z minus 29 equals 0

  2. open parentheses alpha close parentheses colon space 2 x plus 4 y minus 3 z minus 20 equals 0

  3. open parentheses alpha close parentheses colon space 2 x plus 4 y plus 3 z minus 20 equals 0

  4. open parentheses alpha close parentheses colon space 2 x minus 4 y minus 3 z plus 29 equals 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho hai điểm và . Mặt phẳng qua đồng thời chắn trên các nửa trục dương các đoạn thẳng bằng nhau. có phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG