Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai mặt phẳng (P] và (Q) vuông góc với nhau theo giao tuyến A. Trên đường: A lấy hai điểm A, B với AB = a. Trong mặt phẳng (P) lấy điểm c và trong mặt phẳng (Q) lấy điểm D sao cho AC, BD cùng vuông góc với A và AC = BD = AB. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp với tứ diện ABCD là:

Cho hai mặt phẳng (P] và (Q) vuông góc với nhau theo giao tuyến A. Trên đường: A lấy hai điểm A, B với AB = a. Trong mặt phẳng (P) lấy điểm c và trong mặt phẳng (Q) lấy điểm D sao cho AC, BD cùng vuông góc với A và AC = BD = AB. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp với tứ diện ABCD là:
 

  1. a square root of 3

  2. fraction numerator 2 a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một hình nón có đường cao bằng 12cm, bản kinh đây là 16cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG