Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai điểmB, C thuộc đường tròn (O) . Hai tiếp tuyến của (O) tại B, C cắt nhau tại A , bi ế t B A C = 40 ° . Số đo BOC bằng

Cho hai điểm B, C thuộc đường tròn  (O) . Hai tiếp tuyến của (O) tại B, C cắt nhau tại A , biế = 40° . Số đo   bằng

  1. 700

  2. 1400

  3. 900

  4. 400

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn , các đường cao cắt nhau tại . Kẻ đường kính của đường tròn . Gọi là trung điểm . Kết luận nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG