Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai điểm A,B phân biệt. Điểm M thoả mãn ∣ ∣ ​ M A + MB ∣ ∣ ​ = 2 c m . Phát biểu nào sau đây là đúng?

 Cho hai điểm A,B phân biệt. Điểm M thoả mãn . Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  1. M thuộc mặt cầu bán kính 1cm có tâm là trung điểm của đoạn thẳng AB

  2. M thuộc mặt cầu bán kính 8cm có tâm là trung điểm của đoạn thẳng AB

  3. M thuộc mặt cầu bán kính 4cm có tâm là trung điểm của đoạn thẳng AB

  4. M thuộc mặt cầu bán kính 2cm có tâm là trung điểm của đoạn thẳng AB.

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Gọi I là trung điểm của AB, ta có

Chọn A

Gọi I là trung điểm của AB, ta có

display style not stretchy vertical line stack straight M straight A with rightwards arrow on top plus stack straight M straight B with rightwards arrow on top not stretchy vertical line equals not stretchy vertical line 2 stack straight M straight I with rightwards arrow on top not stretchy vertical line equals 2 straight I straight M comma not stretchy vertical line stack straight M straight A with rightwards arrow on top plus stack straight M straight B with rightwards arrow on top not stretchy vertical line equals 2 text end text straight c straight m not stretchy left right double arrow straight I straight M equals 1 text end text straight c straight m

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao bằng h và cạnh bên bằng l. Tính thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp S.ABCD (hình nón có đỉnh S và đáy là hình tròn ngoại tiếp ABCD)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG