Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai điểm A, B mặt phẳng (P) , A ∈ ( P ) , B  ∈ ( P ) , H là hình chiếu của B trên (P), H  = A . Xét M là một điểm biến thiên trên mặt phẳng (P) sao cho luôn có A BM = BM H . Chứng minh khi đó điểm M luôn nằm trên một mặt trụ tròn xoay có trục là AB

Cho hai điểm A, B mặt phẳng (P) , , H là hình chiếu của B trên (P), . Xét M là một điểm biến thiên trên mặt phẳng (P) sao cho luôn có . Chứng minh khi đó điểm M luôn nằm trên một mặt trụ tròn xoay có trục là AB

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng AB Hai tam giác vuông BHM và MKB có chung cạnh huyền MB và A BM = BM H nên Vậy hi biến thiên trong mặt phẳng (P) điểm M luon cách đườngthẳng AB một khoảng không đổi bằng BH nên M nằm trên mặt trụ tròn xoay có trục là đườngthẳng AB, đường kính BH. (Đpcm)

Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng AB

Hai tam giác vuông BHM và MKB có chung cạnh huyền MB và  nên

display style straight capital delta B H M equals straight triangle M K B not stretchy rightwards double arrow straight M straight K equals straight B straight H text  (const)  end text

Vậy hi biến thiên trong mặt phẳng (P) điểm M luon cách đường thẳng AB một khoảng không đổi bằng BH nên M nằm trên mặt trụ tròn xoay có trục là đường thẳng AB, đường kính BH. (Đpcm)

1

Câu hỏi tương tự

Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng . Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG