Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai điểm A ( 3;2;3 ) và B ( 3;4;1 ) . Viết phương trình mặt phẳng ( P ) là mặt phẳng trung trực của AB .

Cho hai điểm A(3;2;3) và B(3;4;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) là mặt phẳng trung trực của AB

  1. (P) = y + z - 1 = 0

  2. (P) = y + z + 1 = 0

  3. (P) = y - z - 1 = 0

  4. (P) = y - z + 1 = 0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 1 ; − 2 ; 4 ) và ( P ) : − 2 x + y − z + 5 = 0 . Đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình chính tắc là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG