Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai góc phụ nhau, biết .Số đo bằng A.40 o ; B. 85 o ; C. 50 o ; D. 95 o .

Cho hai góc stack m O n with hat on top comma space stack p O q with hat on top phụ nhau, biết stack m O n with hat on top equals stack p O q with hat on top plus 10 to the power of 0. Số đo stack p O q with hat on top bằng 

A.40o ;

B. 85o ;

C. 50o ;

D. 95o.

 

  1. 40

  2. 85

  3. 50

  4. 95

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.40 o

ĐÁP ÁN A. 40 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vẽ 1, số góc có trong hình 1 là A.6 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 5.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG