Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai biểu thức 1. Tính giá trị biểu thứcAtạiy=2 2. Rút gọn biểu thứcM=A.B 3. Tìm giá trị củayyđể biểu thứcM<1

Cho hai biểu thức

 A equals fraction numerator 1 over denominator y minus 1 end fraction minus fraction numerator y over denominator 1 minus y squared end fraction v à space B equals fraction numerator y squared minus y over denominator 2 y plus 1 end fraction

1. Tính giá trị biểu thức A tại y=2

2. Rút gọn biểu thức M=A.B

3. Tìm giá trị của yy để biểu thức M<1 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: 1. Thayy=2 vào biểu thứcAArồi tính giá trị biểu thức đó. 2. Rút gọn biểu thứcAAsau đó thức hiện phép nhân hai biểu thứcAvàB. 3. Dựa vào kết quả ở câu 2 để lập luận tìm giá trị củaysao choM&lt;1 Lời giải chi tiết: 1. Tính giá trị của biểu thức A tại y=2. Điều kiện:y ≠ ± 1. Thayy=2(tm) vào biểu thứcAta được

Phương pháp giải:

1. Thay y=2 vào biểu thức AA rồi tính giá trị biểu thức đó.

2. Rút gọn biểu thức AA sau đó thức hiện phép nhân hai biểu thức A và B.

3. Dựa vào kết quả ở câu 2 để lập luận tìm giá trị của y sao cho M<1

Lời giải chi tiết:

1. Tính giá trị của biểu thức  tại y=2.

Điều kiện: y ≠ ± 1.

Thay y=2(tm) vào biểu thức A ta được 

1

Câu hỏi tương tự

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG