Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x + 1 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

  2. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

  3. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

  4. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  và khoảng .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng xét dấu Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) và khoảng ( 1 ; + ∞ ) .

Bảng xét dấu

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  và khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG