Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho Hãy so sánh S và

 Cho
 S equals fraction numerator 1 over denominator square root of 1 cross times 1998 end root end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of 2 cross times 1997 end root end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator square root of k open parentheses 1998 minus k plus 1 close parentheses end root end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator square root of 1998 minus 1 end root end fraction
Hãy so sánh S và 2 cross times 1998 over 1999

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất đẳng thức Cauchy viết lại dưới dạng : Áp dụng ta có

Bất đẳng thức Cauchy viết lại dưới dạng : 
fraction numerator 1 over denominator square root of a b end root end fraction greater than fraction numerator 2 over denominator a plus b end fraction
Áp dụng ta có S greater than 2 cross times 1998 over 1999 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG