Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Hãy biểu diễn theo và .

Cho . Hãy biểu diễn  theo  và .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

.

.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của để hàm số đồng biến trên .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG