Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ trục tọa độ Oxy, cho đường cong (C): x 2 - y 2 = a 2 (a > 0). Mệnh đề sai là:

Cho hệ trục tọa độ Oxy, cho đường cong (C): x- y2 = a2 (a > 0). Mệnh đề sai là:
 

  1. (C) là hyperbol vuông góc
     

  2. (C) là hyperbol có hình chữ nhật cơ sở là hình vuông

  3. (C) là hyperbol có hai đường tiệm cận là hai trục đứng

  4. Đường chéo của hình chữ nhật cơ sở bằng square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng cm, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG