Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { x y + 3 y 2 − x + 4 y − 7 = 0 2 x y + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 ​ và các cặp (x,y) I. (2,-3); (2,1) II. (-2;3),(1,2) III. (2,-3);(5,1) IV. (-2,3); (1,5) Chọn kết luận đúng về nghiệm của hệ phương trình:

Cho hệ phương trình: và các cặp (x,y)

I. (2,-3); (2,1)

II. (-2;3),(1,2)

III. (2,-3);(5,1)

IV. (-2,3); (1,5)

Chọn kết luận đúng về nghiệm của hệ phương trình: 

  1. I, II

  2. I, III

  3. II, III

  4. I, II, III, IV 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.I, III

ĐÁP ÁN B. I, III

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp SABCcó đáy là tam giác đều cạnh . Biết SAvuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ điểm S tới mặt phẳng (ABC)là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG