Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: (m là tham số) 1) Giải hệ phương trình khi m = 2 2) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn: 2x + y 3

Cho hệ phương trình: begin mathsize 12px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses straight m minus 1 close parentheses straight x plus straight y equals 2 end cell row cell mx plus straight y equals straight m plus 1 end cell end table close end style(m là tham số)

1) Giải hệ phương trình khi m = 2

2) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn: 2x + y begin mathsize 12px style less or equal than end style3

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: 1) Giải hệ phương trình khi m = 2. 2) y = 2 – (m -1)x thế vào phương trình còn lại ta có: mx + 2 – (m -1)x = m + 1 <=>x = m – 1 suy ra y = 2 – (m -1) 2 với mọi m Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x; y) = (m -1; 2-(m -1) 2 ) 2x + y = 2(m -1) + 2 – (m -1) 2 = -m 2 + 4m -1 = 3 – (m-2) 2 3 với mọi m Vậy với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm thỏa mãn: 2x + y 3

Đáp án:
1) Giải hệ phương trình khi m = 2.

2) y = 2 – (m -1)x thế vào phương trình còn lại ta có:

mx + 2 – (m -1)x = m + 1 <=> x = m – 1

suy ra y = 2 – (m -1)với mọi m

Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất

(x; y) = (m -1; 2-(m -1)2)

2x + y = 2(m -1) + 2 – (m -1)

= -m+ 4m -1 = 3 – (m-2)2begin mathsize 12px style less or equal than end style3 với mọi m

Vậy với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm thỏa mãn: 2x + ybegin mathsize 12px style less or equal than end style3

2

Câu hỏi tương tự

1) Giải phương trình: 2) Xác định a và b để có đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(2;8) và B(3;2)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG