Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { 2 x − ( m + 1 ) y = 2 m x + 3 y = m − 2 ​ Hãy chỉ ra mệnh đề sai:

Cho hệ phương trình: 

Hãy chỉ ra  mệnh đề sai:

  1. m, hệ phương trình luôn luôn có nghiệm 

  2. KHi m = 1, nghiệm của hệ là 

  3. Khi m = 2, nghiệm của hệ là 

  4. Khi m = - 1, nghiệm của hệ là 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Khi m = 2, nghiệm của hệ là ( 3 1 ​ , − 3 1 ​ )

ĐÁP ÁN C. Khi m = 2, nghiệm của hệ là 

1

Câu hỏi tương tự

Hãy chỉ ra các cặp nghiệm  = 0 của hệ phương trình: { x 2 = 5 x − 2 y y 2 = 5 y − 2 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG