Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { 3 x 2 − 4 x y + 2 y 2 = 17 ( 1 ) y 2 − x 2 = 16 ( 2 ) ​ Hệ thức biểu diễn x theo y rút từ hệ phương trình là:

Cho hệ phương trình: 

Hệ thức biểu diễn x theo y rút từ hệ phương trình là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. x = 2 y − 1 ​ ha y x = 2 y + 1 ​

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình: ∣ 3 − x ∣ + ∣ 2 x + 4 ∣ = 3 có nghiệm là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG