Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { ( k − 1 ) x − k y = − 1 2 x − 3 y = 3 ​ Để hệ phương trình có nghiệm dương thì các giá trị thích hợp của tham số k là:

Cho hệ phương trình: 

Để hệ phương trình có nghiệm dương thì các giá trị thích hợp của tham số k là: 

 

  1. - 3 < k < - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 3 1 ​ &lt; k &lt; 3

ĐÁP ÁN D.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp SABCcó đáy là tam giác đều cạnh . Biết SAvuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ điểm S tới mặt phẳng (ABC)là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG