Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { m x + ( m + 2 ) y = 5 x + m y = 2 m + 3 ​ Để cho hệ có nghiệm âm, giá trị cần tìm của tham số m là:

Cho hệ phương trình: 

Để cho hệ có nghiệm âm, giá trị cần tìm của tham số m là: 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. − 2 5 ​ < m < − 1

ĐÁP ÁN D.  

2

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { m x − ( m + 1 ) y = 3 m x − 2 m y = m + 2 3 x − y + 2 z = 7 ​ có nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG