Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { m x − ( m + 1 ) y = 3 m x − 2 m y = m + 2 3 x − y + 2 z = 7 ​ có nghiệm là:

Cho hệ phương trình: có nghiệm là: 

  1. x = 2, y = 1, z = 1

  2. x = 1, y = 2, z = 2

  3. x = - 2, y = - 1, z = - 2

  4. x = - 2, y = - 3, z = - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.x = 2, y = 1, z = 1

ĐÁP ÁN A. x = 2, y = 1, z = 1

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bất phương trình: x 2 − 9 x + 4 ​ − x + 3 2 ​ < 3 x − x 2 4 x ​ Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG