Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: { 2 x y + y 2 − 4 x − 3 y + 2 = 0 x y + 3 y 2 − 2 x − 14 y + 16 = 0 ​ có nghiệm là:

Cho hệ phương trình:  có nghiệm là: 

  1. x bất kỳ, y = 2; x = -1, y = 3; x = , y = 2

  2. x = 3, y = 2; x = 3, y = -1 ; x = 2, y = 

  3. x = 5, y = 2; x = 1, y = 3; x = , y = 2

  4. x = 4, y = 2; x = 3, y = 1; x = 2, y = 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.x = 3, y = 2; x = 3, y = -1 ; x = 2, y = − 2 1 ​

ĐÁP ÁN B. x = 3, y = 2; x = 3, y = -1 ; x = 2, y = 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình n 2 x − 2 n x 2 + 1 ​ − 2 − n x 1 ​ = n x ​ có tập nghiệm là: (với n  = 0 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG