Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình Bạn Tâm đã giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế như sau: Bước 1: Bước 2: Thay (3) vào (2) ta có: Bước 3: Giải phương trình (4) ta được: , lúc đó Vậy nghiệm của hệ phương trình là: Theo em bạn Tâm giải đúng hay sai. Nếu sai thì sai ở bước nào?

Cho hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell square root of 5 x minus y equals square root of 5 open parentheses square root of 3 minus 1 close parentheses space space space left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell 2 square root of 3 x plus 3 square root of 5 y equals 21 space space space space space space space space space left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table close

Bạn Tâm đã giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế như sau:

Bước 1: open parentheses 1 close parentheses rightwards double arrow y equals square root of 5 x minus square root of 15 plus square root of 5 space space space left parenthesis 3 right parenthesis

Bước 2: Thay (3) vào (2) ta có: open parentheses 15 plus 2 square root of 3 close parentheses x equals 3 open parentheses 2 plus 5 square root of 3 close parentheses space space space space left parenthesis 4 right parenthesis

Bước 3: Giải phương trình (4) ta được: x equals negative square root of 3, lúc đó y equals negative square root of 5

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses negative square root of 3 semicolon space minus square root of 5 close parentheses

Theo em bạn Tâm giải đúng hay sai. Nếu sai thì sai ở bước nào?

  1. Đúng

  2. Sai từ bước 1

  3. Sai từ bước 2

  4. Sai từ bước 3

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải 


         

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, được nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG