Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ phương trình khi . b) Tìm giá trị của m để hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) thỏa mãn hệ thức

Cho hệ phương trình: begin mathsize 12px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell mx minus straight y equals 2 end cell row cell 3 straight x plus my equals 5 end cell end table close end style

a) Giải hệ phương trình khi begin mathsize 12px style straight m equals square root of 2 end style.

b) Tìm giá trị của m để hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) thỏa mãn hệ thức begin mathsize 12px style straight x plus straight y equals 1 minus fraction numerator straight m squared over denominator straight m squared plus 3 end fraction end style

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: b) Giải tìm được: Thay vào hệ thức Giải tìm được

Đáp án:

b) Giải tìm được: begin mathsize 12px style straight x equals fraction numerator 2 straight m plus 5 over denominator straight m squared plus 3 end fraction semicolon space straight y equals fraction numerator 5 straight m minus 6 over denominator straight m squared plus 3 end fraction end style

Thay vào hệ thức

Giải tìm được begin mathsize 12px style straight m equals 4 over 7 end style

2

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: a. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. b. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm. c. Với giá trị nào của m thì hệ phương trìn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG