Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ phương tình Áp dụng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình. Cộng (1) và (2) vế theo vế ta được phương trình . Tính a.

Cho hệ phương tình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 x minus 2 y equals 7 space space space space space space space space space space left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell open parentheses a plus 1 close parentheses x plus 2 y equals 1 space space left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table close

Áp dụng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình. Cộng (1) và (2) vế theo vế ta được phương trình x minus 6 equals 0. Tính a.

  1. a equals negative 2

  2. a equals negative 3

  3. a equals 1 third

  4. a equals negative 3 over 4

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG