Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi parabol (P) có đỉnh tại O. Gọi S là hình phẳng không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox.

Cho hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi parabol (P) có đỉnh tại O. Gọi S là hình phẳng không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có parabol(P) có đỉnh Ovà đi qua điểm B ( 4 ; 4 ) có phương trình y = 4 1 ​ x 2 . Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (phần gạch chéo) khi quay quanh trục Oxlà: V 1 ​ = π ∫ 0 4 ​ ( 4 1 ​ x 2 ) 2 dx = 5 64 π ​ Thể tích khối trụ khi quay hình vuông OABCquanh cạnhOClà: V 2 ​ = π . r 2 h = π . 4 2 .4 = 64 π . Suy ra thể tíchV của khối tròn xoay khi cho phầnS quay quanh trục Oxlà: V = V 2 ​ − V 1 ​ = 64 π − 5 64 π ​ = 5 256 π ​

Ta có parabol (P) có đỉnh O và đi qua điểm  có phương trình   .
Khi đó thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (phần gạch chéo) khi quay quanh trục Ox là: 
Thể tích khối trụ khi quay hình vuông OABC quanh cạnh OC là:  .
Suy ra thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox là:


 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng . Đường thẳng chia thành hai phần có diện tích như hình vẽ. Tìm để .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG