Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông (NHư hình vẽ). Phép biến hình nào sau đây biến tam giác DEI thành tam giác CFI?

Cho hình vuông (NHư hình vẽ). Phép biến hình nào sau đây biến tam giác DEI thành tam giác CFI?

  1. Phép quay tâm H góc quay -90degree

  2. Phép tịnh tiến theo vecto 

  3. Phép quay tâm I góc quay (ID,IC)

  4. Phép quay tâm H góc quay 90degree

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phép quay tâm I góc (ID, IC) biến tam giác DEI thành tam giác CFI

Phép quay tâm I góc (ID, IC) biến tam giác DEI thành tam giác CFI

23

Câu hỏi tương tự

Trong các phép biến hình dưới đây, có bao nhiêu phép đồng nhất i. Phép tịnh tiến theo véctơ 0 . ii. Phép vị tự tâm O tỉ số k = 1. iii. Phép quay tâm O góc quay 0

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG