Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông cạnh a. Đường tròn tâm O, bán kính a cắt OB tại M .D là điểm đối xứng của O qua C . Đường thẳng Dx vuông góc với CD tại D cắt CM tại E. CA cắt Dx tại F. Đặt = MDC a/ Chứng minh AM là phân giác của . Tính độ dài DM, CE theo a và b/ Tính độ dài CM theo a . Suy ra giá trị của sin

 Cho hình vuông cạnh a. Đường tròn tâm O, bán kính a cắt OB tại M .D là
điểm đối xứng của O qua C . Đường thẳng Dx vuông góc với CD tại D cắt CM tại E. CA cắt Dx tại F. Đặt alpha = MDC
a/ Chứng minh AM là phân giác của . Tính độ dài DM, CE theo a và
b/ Tính độ dài CM theo a . Suy ra giá trị của sinalpha

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a/ V ì M thuộc đường tròn tâm O đuờng kính CD nên CDM = 90 o Mà (đuờng chéo hình vuông ) nên MCA =MCB ( góc có cạnh vuông góc) => MCA = MCB Do đó MC là tia phân giác của ACB

a/ Vì M thuộc đường tròn tâm O đuờng kính CD nên CDM = 90o
Mà C A perpendicular O B (đuờng chéo hình vuông ) nên MCA =MCB ( góc có cạnh vuông góc) 
=> MCA = MCB 
Do đó MC là tia phân giác của ACB 

7

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O), AB < AC. Trên cung nhỏ lấy điểm M sao cho MB < MC. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các đường thẳng AC, CB, BA. 1...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG