Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông ABCD tâm O. Qua phép quay tâm O có góc quay . a) Tìm ảnh của điểm O, điểm A. b) Tìm ảnh của tam giác ADC.

Cho hình vuông ABCD tâm O.

Qua phép quay tâm O có góc quay .

a) Tìm ảnh của điểm O, điểm A.

b) Tìm ảnh của tam giác ADC.

 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với hình vuông ABCD tâm O như hình vẽ. a) Phép quay tâm O góc quay . - ảnh của điểm O là điểm O - ảnh của điểm A là điểm B b) Phép quay tâm O góc quay . - ảnh của điểm A là điểm B - ảnh của điểm D là điểm A - ảnh điểm C là điểm D Vậy ảnh của tam giác ADC là tam giác BAD. Lưu ý: vị trí thứ tự của các đỉnh hình vuông.

Với hình vuông ABCD tâm O như hình vẽ.

a) Phép quay tâm O góc quay .

- ảnh của điểm O là điểm O

- ảnh của điểm A là điểm B

b) Phép quay tâm O góc quay .

- ảnh của điểm A là điểm B

- ảnh của điểm D là điểm A

- ảnh điểm C là điểm D

Vậy ảnh của tam giác ADC là tam  giác BAD.

Lưu ý: vị trí thứ tự của các đỉnh hình vuông.

215

Câu hỏi tương tự

Cho phép quay Q tâm O với góc quay và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách dựng ảnh của d qua phép quay Q.

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG