Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm I (A đối diện với C). Các nửa đường thẳng Ax, Cy vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và ở cùng một phía đối với mặt phẳng đó. Cho điểm M không trùng với A trên Ax, cho điểm N không trùng với C trên Cy. Đặt AM = m; CN = n. 1. Tính thể tích của hình chóp BAMNC ( đỉnh B, đáy AMNC) 2. Tính MN theo a, m, n và tìm điều kiện đối với a, m, n để góc MIN là góc vuông.

Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm I (A đối diện với C). Các nửa đường thẳng Ax, Cy vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và ở cùng một phía đối với mặt phẳng đó. Cho điểm M không trùng với A trên Ax, cho điểm N không trùng với C trên Cy. Đặt AM = m; CN = n.
1. Tính thể tích của hình chóp BAMNC ( đỉnh B, đáy AMNC)
2. Tính MN theo a, m, n và tìm điều kiện đối với a, m, n để góc MIN là góc vuông.

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Tính thể tích hình chóp BAMNC đỉnh B Ta có: (AMNC) ⊥ (ABCD) có giao tuyến AC. BI ⊥ AC nên BI ⊥ (AMNC) ⇒ BI là đường cao hình chóp BAMNC V BAMNC = 3 1 ​ S AMNC .BI = 3 1 ​ . 2 m + n ​ .AC.BI = 6 m + n ​ . a 2 ​ . 2 a 2 ​ ​ = 6 ( m + n ) a 2 ​ (đvdt) 2. Tính MN theo a, m, n và tìm điều kiện để M I N = 9 0 0 Dựng MH ⊥ NC. Trong △ M H N vuông tại H ta có: MN 2 = MH 2 + NH 2 = AC 2 + (n - m) 2 = 2a 2 + (n - m) 2 MN = 2 a 2 + ( n − m ) 2 ​ Để M I N = 9 0 0 thì △ M I N vuông góc tại I, ta có: MN 2 = MI 2 + IN 2 2a 2 + (n - m) 2 = m 2 + ( 2 a 2 ​ ​ ) 2 + n 2 + ( 2 a 2 ​ ​ ) 2 ⇔ a 2 = 2mn Vậy để góc M I N = 9 0 0 thì a 2 = 2mn.

1. Tính thể tích hình chóp BAMNC đỉnh B
Ta có: (AMNC)(ABCD) có giao tuyến AC.
BIAC nên BI(AMNC)
BI là đường cao hình chóp BAMNC
VBAMNC = SAMNC.BI
 = ..AC.BI
.
(đvdt)

2. Tính MN theo a, m, n và tìm điều kiện để 
Dựng MHNC. Trong  vuông tại H ta có:
MN2 = MH2 + NH2
        = AC2 + (n - m)2
        = 2a2 + (n - m)2
MN = 
Để  thì  vuông góc tại I, ta có:
MN2 = MI2 + IN2
2a2 + (n - m)2 = m + n 2  + 
 a= 2mn
Vậy để góc  thì a2 = 2mn.

1

Câu hỏi tương tự

Trong tất cả các khối chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có diện tích bằng 36π, khối chóp có thể tích lớn nhất bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG