Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại E. Lấy I thuộc cạnh AB, M thuộc cạnh BC sao cho I EM = 9 0 ∘ (I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông ). a) Chứng minh rằng BIEM là tứ giác nội tiếp đường tròn. b) Tính số đo của góc I ME c) Gọi N là giao điểm của tia AM và tia DC; K là giao điểm của BN và tia EM. Chứng minh C K ⊥ BN

Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại E. Lấy I thuộc cạnh AB, M thuộc cạnh BC sao cho  (I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông ).

a) Chứng minh rằng BIEM là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Tính số đo của góc  

c) Gọi N là giao điểm của tia AM và tia DC; K là giao điểm của BN và tia EM. Chứng minh  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức N = ( 1 − 1 − a ​ a − 1 ​ ) : a ​ 1 ​ ( với a > 0 ; a  = 1 ) khi a = 2022 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG