Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. Khiđó giá trị của bằng:...

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. Khi đó giá trị của open vertical bar stack A C with rightwards arrow on top plus stack B D with rightwards arrow on top close vertical bar bằng:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng cm, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG