Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vẽ dưới đây. Hãy đánh dấu nhân (x) thích hợp vào ô trống. STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI 1 Hai tia IA và IB đối nhau. 2 Hai tia AB và AI trùng nhau. 3 Đoạn thẳng CD cắt đường thẳng AB. 4 Tia CD cắt tia IB.

Cho hình vẽ dưới đây. Hãy đánh dấu nhân (x) thích hợp vào ô trống.

 

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI
1 Hai tia IA và IB đối nhau.    
2 Hai tia AB và AI trùng nhau.    
3 Đoạn thẳng CD cắt đường thẳng AB.    
4 Tia CD cắt tia IB.     

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI 1 Hai tia IA và IB đối nhau. Đ 2 Hai tia AB và AI trùng nhau. Đ 3 Đoạn thẳng CD cắt đường thẳng AB. S 4 Tia CD cắt tia IB. S

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI
1 Hai tia IA và IB đối nhau. Đ  
2 Hai tia AB và AI trùng nhau. Đ  
3 Đoạn thẳng CD cắt đường thẳng AB. S  
4 Tia CD cắt tia IB. S  

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG