Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình vẽ 1, số góc có trong hình 1 là A.6 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 5.

Cho hình vẽ 1, số góc có trong hình 1 là

A.6 ;

B. 4 ;

C. 8 ;

D. 5. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 6

ĐÁP ÁN A. 6

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai góc bù nhau, biết . Số đo bằng A.40 o ; B. 130 o ; C. 140 o ; D. 30 o .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG