Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ trục OO', đường tròn đáy (C) và (C'). Xét hình nón đỉnh O', đáy (C) và có đường sinh hợp với đáy góc α (0°< α < 90). Cho biết tỉ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng 3 ​ . Góc α có giá trị là :

Cho hình trụ trục OO', đường tròn đáy (C) và (C'). Xét hình nón đỉnh O', đáy (C) và có đường sinh hợp với đáy góc  (0°<  < 90). Cho biết tỉ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng . Góc  có giá trị là :

  1. 30o

  2. 45o

  3. 60o

  4. kết quả khác

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S n ​ S t ​ ​ = π Ra 2 π Rh ​ = π Ra 2 π R . asin α ​ = 2 sin α = 3 ​ ⇒ sin α = 2 3 ​ ​ ⇒ α = 6 0 o Chọn C.


Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Với a, b là các số thực dương tùy ý và a  = 1 . Ta có lo g a 2 ​ b bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG