Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có đường kính đáy 6 cm, chiều cao 15cm . Cắt hình trụ bởi mặt phẳng qua một điểm trên đường tròn đáy và đường kính đáy của đường tròn đáy còn lại, ta được thiết diện là một nửa hình elip có diện tích bằng

Cho hình trụ có đường kính đáy 6 cm, chiều cao 15cm . Cắt hình trụ bởi mặt phẳng qua một điểm trên đường tròn đáy và đường kính đáy của đường tròn đáy còn lại, ta được thiết diện là một nửa hình elip có diện tích bằng


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Diện tích bề mặt nước ( S ) trong cốc bằng một nửa diện tích elip có hai trục là 6cm và 2 1 5 2 + 3 2 ​ = 6 26 ​ cm Khi đó phương trình chính tắc của elip Cách 2: Ta có nữa độ dài trục bé là OA =3 cm và nữa độ dài trục lớn là OM = O C 2 + C M 2 ​ = 3 26 ​ Vậy diện tích nữa hình Elip là S = 2 π ab ​ = 2 9 26 ​ ​

Ta có: Diện tích bề mặt nước trong cốc bằng một nửa diện tích elip có hai trục là 6cm và  cm
Khi đó phương trình chính tắc của elip 

Cách 2:

Ta có nữa độ dài trục bé là OA =3 cm và nữa độ dài trục lớn là 

Vậy diện tích nữa hình Elip là 
 

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG