Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4π, thiết diện qua trục là hình vuông. Tính thể tích V của khối trụ giới hạn bởi hình trụ. A. B. C. D.

Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4π, thiết diện qua trục là hình vuông. Tính thể tích V của khối trụ giới hạn bởi hình trụ.

A. V equals 2 straight pi

B. V equals 6 straight pi

C. V equals 3 straight pi

D. V equals 5 straight pi

  1. V equals 2 straight pi

  2. V equals 6 straight pi

  3. V equals 3 straight pi

  4. V equals 5 straight pi

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Thiết diện qua trục là hình vuông nên hình trụ có chiều caoh là độ dài cạnh bên và bằng 2 lần bán kính đáy R .

Đáp án đúng là A.

Thiết diện qua trục là hình vuông nên hình trụ có chiều cao h là độ dài cạnh bên và bằng 2 lần bán kính đáy R .

1

Câu hỏi tương tự

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn theo quý (3 tháng), lãi suất 2% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gố...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG