Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có diện tích toàn phần 4 π và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là một hình vuông. Tính thể tích khối trụ

Cho hình trụ có diện tích toàn phần  và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là một hình vuông. Tính thể tích khối trụ

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có S TP ​ = 2 π rh + 2 π r 2 ⇔ 4 π = 2 π rh + 2 π r 2 ⇔ 2 = rh + r 2 Mà thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là một hình vuông suy ra h = 2 r Ta được 2 = 2 r 2 + r 2 ⇒ r = 3 6 ​ ​ ⇒ h = 2 r = 3 2 6 ​ ​ Vậy V ( T ) ​ = π r 2 h = π ( 3 6 ​ ​ ) 2 . 3 2 6 ​ ​ = 9 4 π 6 ​ ​ (đvdt)

Chọn D

Ta có 

Mà thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là một hình vuông suy ra 

Ta được 

Vậy  (đvdt)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp SABCcó đáy ABClà tam giác đều cạnh 1, mặt bên SABlà tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích Vcủa khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG