Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng 4 , bán kính đáy bằng 3. Diện tíchxung quanh của hình trụ đã cho bằng

Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng 4 , bán kính đáy bằng 3. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Diện tích xung quanh của hình trụ là: S x q ​ = 2 π rl = 2 π .3.4 = 24 π

Chọn D

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu tâm , bán kính . Mặt phẳng cách một khoảng bằng và cắt theo giao tuyến là đường tròn . Gọi là giao điểm của tia với . Thể tích của khối nón có đỉnh và đáy là hình tròn là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG