Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có chiều cao bằng 5 và đường kính đáy bằng 8. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

Cho hình trụ có chiều cao bằng 5 và đường kính đáy bằng 8. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Diện tích xung quanh hình trụ là 8 π .5 = 40 π .

Chọn B

Diện tích xung quanh hình trụ là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, S D = 2 3 a ​ . Tam giác SAB cân tại S và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG