Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có bán kính đáy R = a và chiều cao h = 3 a . Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó

Cho hình trụ có bán kính đáy  và chiều cao . Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có S x q ​ = 2 π Rh = 2 π . a .3 a = 6 π a 2

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;4), B(3;2) và đường thẳng △ : x + y − 2 = 0 . Tìm điểm K trên △ sao cho A K + K B nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG