Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có bán kính đáy r = 2 và chiều cao h = 4 .Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng

Cho hình trụ có bán kính đáy  và chiều cao .  Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đường sinh của hình trụ là l = h = 2 Suy ra diện tích xung quanh của hình trụ là S x q ​ = 2 π rl = 2 π .2.4 = 16 π

Ta có đường sinh của hình trụ là 

Suy ra diện tích xung quanh của hình trụ là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của AB, I ( 3 11 ​ ; 3 5 ​ ) , E ( 3 13 ​ ; 3 5 ​ ) lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm tam giác ACD. Đường thẳn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG