Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có bán kính đáy r = 2 và chiều cao h = 4 .Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng

Cho hình trụ có bán kính đáy  và chiều cao .  Diện tích xung quanh của hình trụ này bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đường sinh của hình trụ là l = h = 2 Suy ra diện tích xung quanh của hình trụ là S x q ​ = 2 π rl = 2 π .2.4 = 16 π

Ta có đường sinh của hình trụ là 

Suy ra diện tích xung quanh của hình trụ là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm với là những số dương thay đổi thỏa mãn điều kiện . Tính tổng khi khoảng cách từ đến đạt giá trị lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG