Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình trụ có bán kính bằng a và chiều cao gấp hai lần đường kính đáy của hình trụ. Tính diện tích xung quanh của hình trụ

Cho hình trụ có bán kính bằng a và chiều cao gấp hai lần đường kính đáy của hình trụ. Tính diện tích xung quanh của hình trụ
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hình trụ có bán kính đáy R = a Chiều cao của hình trụ là: h = 2 d = 4 R = 4 a Diện tích xung quanh hình trụ là: S x q ​ = 2 π Rh = 2 π a .4 a = 8 π a 2

Chọn D

Hình trụ có bán kính đáy 

Chiều cao của hình trụ là: 

Diện tích xung quanh hình trụ là:

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 5 17 ​ x − 2 x − 1 ​ d x ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG