Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thoi ABCD tâm O cạnh a và AC=a . Từ trung điểm H của AB , dựng với SH=a . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

Cho hình thoi ABCD  tâm O cạnh a và AC=a. Từ trung điểm H của AB, dựng S H perpendicular open parentheses A B C D close parentheses với SH=a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

  1. fraction numerator 8 a square root of 3 over denominator 15 end fraction

  2. fraction numerator 2 a square root of 57 over denominator 19 end fraction

  3. fraction numerator 2 a square root of 66 over denominator 23 end fraction

  4. fraction numerator 10 a square root of 5 over denominator 27 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. fraction numerator 2 a square root of 57 over denominator 19 end fraction 

 

3

Câu hỏi tương tự

Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó, ba kích thước của nó là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG