Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Gọi I là trung điểm cạnh BC và E là trung điểm đối xứng với O qua I. a) Tứ giác OBEC là hình gì? Tại sao? b) Chứng tỏ E đối xứng với A qua trung điểm J của đoạn OB.

Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Gọi I là trung điểm cạnh BC và E là trung điểm đối xứng với O qua I.

a) Tứ giác OBEC là hình gì ? Tại sao ?

b) Chứng tỏ E đối xứng với A qua trung điểm J của đoạn OB. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Đểm M đối xứng với N qua A nếu A là trung điểm của MN. Lời giải chi tiết: a) Ta có IB = IC (gt), IO = IE (tính chất đối xứng) ⇒OBEC là hình bình hành. Lại có (tính chất hai đường chéo hình thoi). Do đó OBEC là hình chữ nhật. b) Ta có OC = OA (tính chất đường chéo hình thoi) Mà OC = BE vàOC ∥ BE (cmt) nên OA = BE vàOA ∥ BE.Do đó ABEO là hình bình hành có J là trung điểm của OB nên đường chéo thứ hai AI phải qua J và JA = JE. Chứng tỏ E đối xứng với A qua trung điểm J của đoạn OB.

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Đểm M đối xứng với N qua A nếu A là trung điểm của MN.

 

Lời giải chi tiết:

a) Ta có IB = IC (gt), IO = IE (tính chất đối xứng)

⇒OBEC là hình bình hành.

Lại có stack B O C with hat on top equals 90 degree (tính chất hai đường chéo hình thoi). 

Do đó OBEC là hình chữ nhật.

b) Ta có OC = OA (tính chất đường chéo hình thoi)

Mà OC = BE và OC ∥ BE (cmt) nên OA = BE và OA ∥ BE. Do đó ABEO là hình bình hành có J là trung điểm của OB nên đường chéo thứ hai AI phải qua J và JA = JE.

Chứng tỏ E đối xứng với A qua trung điểm J của đoạn OB. 

20

Câu hỏi tương tự

Kết quả phân tích đa thức 6x 2 y – 12xy 2 là: A. 6xy(x – 2y) B. 6xy(x – y) C. 6xy(x + 2y) D. 6xy(x + y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG