Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thoi ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = BA. Nối ED cắt AC tại I và BC ở F. a) Chứng minh ID = 2IF. b) Nối EO cắt BC ở G, đường thẳng OF cắt EC ở H. Chứng minh ba điểm A, G, H thẳng hàng. c) Biết .Tính diện tích hình thoi ABCD theo a

Cho hình thoi ABCD có hai dường chéo cắt nhau tại O. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho  BE = BA. Nối ED cắt AC tại I và BC ở F.

a) Chứng minh ID = 2IF.

b) Nối EO cắt BC ở G, đường thẳng OF cắt EC ở H. Chứng minh ba điểm A, G, H thẳng hàng.

c) Biết stack B A D with hat on top equals 60 degree comma space A B equals a. Tính diện tích hình thoi ABCD theo a 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành Định lý Pytago: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông Lời giải chi tiết: a) Ta có BE = BA (gt) màBA ∥ CD và BA = CD (gt) ⇒BE ∥ CD⇒ vàBE = CD. Do đó BECD là hình bình hành nên F là trung điểm của BC. XétΔBDC có I là trọng tâm⇒ID=2IF. b) Ta có OF là đường trung bình củaΔBDC ⇒ OF ∥ DC MàDC ∥ AB nênOF∥AE. Vì O là trung điểm của AC nên H là trung điểm của EC hay AH là trung tuyến củaΔAEC. Mà AH cắt EO tại G nên G là trọng tâmΔAEC ⇒A, G, H thẳng hàng.

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

Định lý Pytago: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông

Lời giải chi tiết:

a) Ta có  BE = BA (gt) mà BA ∥ CD và BA = CD (gt)

⇒BE ∥ CD⇒ và BE = CD.

Do đó BECD là hình bình hành nên F là trung điểm của BC.

Xét ΔBDC có I là trọng tâm ⇒ID=2IF.

b) Ta có OF là đường trung bình của ΔBDC ⇒ OF ∥ DC

Mà DC ∥ AB nên OF∥AE.

Vì O là trung điểm của AC nên H là trung điểm của EC hay AH là trung tuyến của ΔAEC. Mà AH cắt EO tại G nên G là trọng tâm ΔAEC ⇒A, G, H thẳng hàng.


 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức P = (-4x 3 y 3 + x 3 y 4 ) : 2xy 2 – xy(2x – xy) cho x = 1, y = A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG