Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thang vuông ABCD có đường cao AB = 3cm, đáy nhỏ AD = 2cm, đáy lớn BC=4cm. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra bởi hình thang ABCD (kể cả các điểm trong) khi quay quanh đường thẳng AB.

Cho hình thang vuông ABCD có đường cao AB = 3cm, đáy nhỏ AD = 2cm, đáy lớn BC=4cm. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra bởi hình thang ABCD (kể cả các điểm trong) khi quay quanh đường thẳng AB.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai đường thẳng AB và DC cắt nhau tại S. Khi cho hình vẽ quay quanh AB thì khối tròn xoay sinh ra là hình nón cụt có thể tích: V = V₁ - V₂ = 3 1 ​ π BC².SB- 3 1 ​ π AD'.SA = 3 1 ​ π (16.SB-4.SA). Vi AD = 2 12 ​ BC và AD //BC nên AD là đường trung bình của △ SBC. => SB = 2AB = 6 và SA = SB = 3. Vậy V= 3 1 ​ π (16,6 - 4,3) 28π.

Hai đường thẳng AB và DC cắt nhau tại S. Khi cho hình vẽ quay quanh AB thì khối tròn xoay sinh ra là hình nón cụt có thể tích:

V = V₁ - V₂ = BC².SB-AD'.SA = (16.SB-4.SA).

Vi AD = BC và AD //BC nên AD là đường trung bình của SBC.

=> SB = 2AB = 6 và SA = SB = 3.

Vậy V= (16,6 - 4,3) 28π.

1

Câu hỏi tương tự

Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng . Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG