Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình thang cong(H )giới hạn bởi các đường y = e x , y = 0 , x = 0 , x = l n 4. Đường thẳng x = k ( 0 < k < ln 4 ) chia(H )thành hai phần có diện tích là S 1 ​ và S 2 ​ như hình vẽ bên.Tìm kđể S 1 ​ = 2 S 2 ​

Cho hình thang cong (H ) giới hạn bởi các đường Đường thẳng  chia (H ) thành hai phần có diện tích là và như hình vẽ bên. Tìm k để 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ S 1 ​ = ∫ 0 k ​ e x d x = e x ∣ 0 k ​ = e k − 1 v a ˋ S 2 ​ = ∫ 0 l n 4 ​ e x d x = e x ∣ k l n 4 ​ = 4 − e k . L ạ i c o ˊ S 1 ​ = 2 S 2 ​ ⇔ e k − 1 = 2 ( 4 − e k ) ⇔ k = l n 3.

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG